DLF Compliance quiz

Status
Ikke påmeldt
Pris
Gratis
Kom i gang

Introduksjon

DLF er en interesseorganisasjon for uavhengige merkevareleverandører i dagligvare- og serverings­markedet. DLF arbeider for et dynamisk marked med sunn og rettferdig konkurranse for merkevarer, til det beste for forbrukeren. Medlemsbedriftenes representanter bidrar i dette arbeidet gjennom deres deltakelse i fagkomiteer, nettverk, arbeidsgrupper, styremøter, general­forsam­ling, DLF Høstmøte og andre aktiviteter. Gjennom deltakelse i disse møtefora kan medlemmene dra nytte av hverandres erfaringer, drøfte faglige forhold, og bidra til at foreningens strategi og aktuelle tiltak identifiseres og utvikles.

Deltakelse i våre møtefora skal finne sted innenfor konkurranse­lovgivningens rammer. Det er særlig viktig å være oppmerksom på konkurransereglene ved arrangementer hvor det deltar representanter fra konkurrerende virksomheter.

DLFs medlemmer har ved innmelding i foreningen akseptert “Retningslinjer for DLFs møter”. Alle møteinnkallinger og agendaer skal inneholde en påminnelse om disse.

For å sikre at DLF, våre medlemmer og deltakere i DLFs aktiviteter opptrer i samsvar med konkurranselovgivningen, arbeider vi kontinuerlig med å styrke våre konkurranserettslige forholds­regler. DLF har tidligere besluttet at alle bedriftsrepresentanter som innehar tillitsverv i DLF som medlemmer av DLFs styre og komiteer, eller som deltakere i nettverk, skal gjennomføre DLF Compliance program. Dette er versjon 2 av programmet med nye spørsmål og cases.

Programmet er utarbeidet i samarbeid med Kvale Advokatfirma. I det følgende vil du bli introdusert til konkurranselovgivningens forbud mot konkurranse­begrensende avtaler, forbudet mot misbruk av dominerende stilling og en rekke aktuelle cases du skal ta stilling til. Etter din besvarelse av hvert spørsmål vises det korrekte svaret, og det gis en kort forklaring. Din besvarelse vil bli arkivert hos vår samarbeidspartner Kvale Advokatfirma og anvendt som dokumentasjon for at programmet er gjennomført.

Alle DLF-medlemmene er fortsatt selvstendig ansvarlige for å overholde konkurranse­lovgivningen.