Velkommen

De følgende programmene er utarbeidet i et samarbeid mellom DLF og Kvale Advokatfirma.

Velg ditt kurs

Kurs i lov om god handelsskikk

Vi gjennomgår bakgrunn for den nye loven, lovens virkeområde og hovedbestemmelser, oversikt over håndhevingsreglene, forholdet til tilgrensende rettsområder og refleksjoner om hva vi kan forvente av loven.

DLF Compliance program

I dette programmet vil du bli introdusert til konkurranselovgivningens forbud mot konkurranse-begrensende avtaler, forbudet mot misbruk av dominerende stilling og en rekke aktuelle cases du skal ta stilling til.